Tots els serveis

Analitzem la facturació històrica, sense cap cost.

Realitzem una exhaustiva telegestió, supervisiant i controlant la facturació energética, reduïnt-la i facilitant la previsió de la despesa.

Confeccionem plecs de condicions i negociem amb les comercialitzadores d’energia per obtenir els preus del kWh més competitius del mercat.

Analitzem l’optimització dels contractes energètics, i negociem la seva aplicació.

Detectem els errors en la facturació energètica i gestionem i tramitem les posteriors reclamacions a la comercialitzadora o a l’administració.

Realitzem un exhaustiu anàlisis ‘in situ’ per la reducció del cost energetic amb el suport de analitzadors adients.

Apliquem les millors solucions aportades en els estudis previs, i millorem la vostra eficiència energètica de manera natural.

Realitzem certificacions energètiques per al teu immoble o empresa, amb la màxima diligència i professionalitat.

Realitzem projectes tècnics per la legalització de les activitats industrials.