Auditories Energètiques

Les auditories energètiques les han de portar a terme totes les empreses amb més de 250 treballadors o amb un volum de negoci superior a 50M € i un balanç que superi els 43M €. S’ha de realitzar la primera auditoria energètica amb la data límit del novembre del 2016, sempre i quan no es disposi d’una auditoria energètica realitzada en un termini inferior de 4 anys.

La penalització per no realitzar l’auditoria es considera una infracció molt greu i la penalització és de 10.000 € a 60.000 €, es va publicar en la Llei 18/2014 en els articles 80 i 82.

ASP | assessors energètics ha elaborat nombroses auditories energètiques per a empreses de tots els sectors, i som el camí més ràpid i segur per a la regularització i certificació de la teva empresa.

Demana’ns tota la informació sobre les auditories energètiques a info@aspenergetics.com o al telèfon +34 972 484 301.